преглед

на търг

3300-3194

Търг 3300-3194 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 181110

Дата на публикуване: 30.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 903, Средна: 142, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 2

Общо: 1098м³

Начална цена: 62529.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 3126 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.04.2018

Документация за провеждане на търг

30.04.2018

Проекто-договор

30.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Договор

13.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.04.2018

Допълнителен документ

04.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.06.2018