преглед

на търг

3300-3193

Търг 3300-3193 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 181109

Дата на публикуване: 30.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1131, Средна: 373, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 29, ОЗМ: 2

Общо: 1584м³

Начална цена: 83063.00 лв.

Стъпка: 2490 лв.

Гаранция: 4153 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.04.2018

Документация за провеждане на търг

30.04.2018

Проекто-договор

30.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Договор

08.07.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.06.2018