преглед

на търг

3300-3192

Търг 3300-3192 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 181108

Дата на публикуване: 30.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1718, Средна: 298, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 103, ОЗМ: 5

Общо: 2145м³

Начална цена: 118319.00 лв.

Стъпка: 3500 лв.

Гаранция: 5916 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.04.2018

Документация за провеждане на търг

30.04.2018

Проекто-договор

30.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.06.2018