преглед

на търг

2260-3180

Търг 2260-3180 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 18636

Дата на публикуване: 24.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, чдб, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 317, Средна: 743, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 1520, ОЗМ: 559

Общо: 3169м³

Начална цена: 137589.00 лв.

Стъпка: 4127 лв.

Гаранция: 6879 лв.

Първа дата: 22.05.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.04.2018

Документация за провеждане на търг

24.04.2018

Проекто-договор

24.04.2018

Протокол от проведен търг

23.05.2018

Договор

12.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.05.2018