преглед

на търг

5620-3163

Търг 5620-3163 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1813

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 61, Средна: 0, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 106, ОЗМ: 0

Общо: 170м³

Начална цена: 8790.00 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 440 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018