преглед

на търг

5620-3161

Търг 5620-3161 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1811

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 340, Средна: 8, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 221, ОЗМ: 202

Общо: 792м³

Начална цена: 41982.00 лв.

Стъпка: 1250 лв.

Гаранция: 2099 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018