преглед

на търг

5620-3160

Търг 5620-3160 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1810

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 355, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 327, ОЗМ: 327

Общо: 1009м³

Начална цена: 51793.00 лв.

Стъпка: 1550 лв.

Гаранция: 2590 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018