преглед

на търг

5620-3159

Търг 5620-3159 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1809

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 1170, Средна: 9, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 548, ОЗМ: 496

Общо: 2265м³

Начална цена: 126057.00 лв.

Стъпка: 3780 лв.

Гаранция: 6303 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Допълнителен документ

31.10.2018

Допълнителен документ

29.11.2018

Допълнителен документ

30.09.2019

Допълнителен документ

07.10.2019

Допълнителен документ

22.01.2020

Допълнителен документ

27.01.2020

Допълнителен документ

29.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018