преглед

на търг

5620-3158

Търг 5620-3158 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1808

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 385, Средна: 1, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 230, ОЗМ: 231

Общо: 880м³

Начална цена: 46866.00 лв.

Стъпка: 1400 лв.

Гаранция: 2343 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Допълнителен документ

18.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018