преглед

на търг

3100-3156

Търг 3100-3156 - ДГС МЕЗДРА

Обект No. 181022

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр, лп, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 42, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 205, ОЗМ: 0

Общо: 422м³

Начална цена: 21265.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 1063 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Договор

28.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018