преглед

на търг

3474-3154

Търг 3474-3154 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 18204

Дата на публикуване: 16.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1488, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 190, ОЗМ: 199

Общо: 1877м³

Начална цена: 137900.00 лв.

Стъпка: 4137 лв.

Гаранция: 6895 лв.

Първа дата: 09.05.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.04.2018

Документация за провеждане на търг

16.04.2018

Проекто-договор

16.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018