преглед

на търг

5500-3132

Търг 5500-3132 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1810

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, мжд, кгбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 18, Средна: 22, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 748, ОЗМ: 0

Общо: 790м³

Начална цена: 37223.00 лв.

Стъпка: 790 лв.

Гаранция: 1861 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

15.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Допълнителен документ

05.11.2018

Допълнителен документ

03.01.2019

Допълнителен документ

29.03.2019

Допълнителен документ

06.08.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018