преглед

на търг

2140-3127

Търг 2140-3127 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 18435

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, ак

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 36, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 551, ОЗМ: 0

Общо: 706м³

Начална цена: 21623.00 лв.

Стъпка: 649 лв.

Гаранция: 1081 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

27.05.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018