преглед

на търг

2140-3126

Търг 2140-3126 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 18434

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, здб, ак

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 49, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 694, ОЗМ: 0

Общо: 758м³

Начална цена: 24076.00 лв.

Стъпка: 722 лв.

Гаранция: 1204 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018