преглед

на търг

2140-3123

Търг 2140-3123 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 18431

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 992, ОЗМ: 0

Общо: 1040м³

Начална цена: 40434.00 лв.

Стъпка: 1213 лв.

Гаранция: 2022 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018