преглед

на търг

2140-3122

Търг 2140-3122 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 18430

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 44, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 491, ОЗМ: 0

Общо: 570м³

Начална цена: 21942.00 лв.

Стъпка: 626 лв.

Гаранция: 1097 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018