преглед

на търг

3600-3120

Търг 3600-3120 - ДГС ЛОМ

Обект No. 18303

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1387, Средна: 282, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 65, ОЗМ: 90

Общо: 1855м³

Начална цена: 121880.00 лв.

Стъпка: 3656 лв.

Гаранция: 6094 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

18.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018