преглед

на търг

5940-3119

Търг 5940-3119 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1809

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп, бврб, амяс

Дървесина (м³): Едра: 1510, Средна: 366, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 357, ОЗМ: 11

Общо: 2318м³

Начална цена: 87279.00 лв.

Стъпка: 2618 лв.

Гаранция: 4364 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

17.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Допълнителен документ

17.05.2018

Допълнителен документ

28.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018