преглед

на търг

5672-3118

Търг 5672-3118 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1813

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 4, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 128, ОЗМ: 40

Общо: 212м³

Начална цена: 12768.00 лв.

Стъпка: 383 лв.

Гаранция: 638 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018