преглед

на търг

5672-3116

Търг 5672-3116 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1812

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 77, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 17, ОЗМ: 7

Общо: 204м³

Начална цена: 14184.00 лв.

Стъпка: 425 лв.

Гаранция: 709 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018