преглед

на търг

5672-3115

Търг 5672-3115 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1811

Дата на публикуване: 27.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 0, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 165, ОЗМ: 100

Общо: 374м³

Начална цена: 23484.00 лв.

Стъпка: 704 лв.

Гаранция: 1174 лв.

Първа дата: 26.04.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.03.2018

Документация за провеждане на търг

27.03.2018

Проекто-договор

27.03.2018

Протокол от проведен търг

30.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.03.2018

Допълнителен документ

25.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.04.2018