преглед

на търг

3500-3087

Търг 3500-3087 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 18134

Дата на публикуване: 07.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 712, Средна: 0, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 93, ОЗМ: 240

Общо: 1075м³

Начална цена: 72050.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 3603 лв.

Първа дата: 27.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2018

Документация за провеждане на търг

07.03.2018

Проекто-договор

07.03.2018

Протокол от проведен търг

28.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.03.2018