преглед

на търг

3500-3086

Търг 3500-3086 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 18122

Дата на публикуване: 07.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, дгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 162, Средна: 62, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 81, ОЗМ: 30

Общо: 336м³

Начална цена: 16505.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 825 лв.

Първа дата: 27.03.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2018

Документация за провеждане на търг

07.03.2018

Проекто-договор

07.03.2018

Протокол от проведен търг

28.03.2018

Договор

20.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.03.2018