преглед

на търг

3500-3085

Търг 3500-3085 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 18129 пк1

Дата на публикуване: 07.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, яс

Дървесина (м³): Едра: 829, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 94

Общо: 923м³

Начална цена: 106070.00 лв.

Стъпка: 3100 лв.

Гаранция: 5304 лв.

Първа дата: 27.03.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2018

Документация за провеждане на търг

07.03.2018

Проекто-договор

07.03.2018

Протокол от проведен търг

28.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.03.2018