преглед

на търг

3460-3056

Търг 3460-3056 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18528

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 135, ОЗМ: 0

Общо: 137м³

Начална цена: 5029.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 251 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

16.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Допълнителен документ

06.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2018