преглед

на търг

3460-3055

Търг 3460-3055 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18527

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 206, ОЗМ: 0

Общо: 206м³

Начална цена: 8594.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 430 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

16.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Допълнителен документ

06.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2018