преглед

на търг

3460-3054

Търг 3460-3054 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18526

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 75, Средна: 23, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 23, ОЗМ: 0

Общо: 128м³

Начална цена: 5363.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 268 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

16.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2018