преглед

на търг

3460-3053

Търг 3460-3053 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18525

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 67, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 205, ОЗМ: 124

Общо: 488м³

Начална цена: 22194.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1110 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

16.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Допълнителен документ

06.02.2019

Допълнителен документ

12.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2018