преглед

на търг

3460-3052

Търг 3460-3052 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18524

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 194, Средна: 10, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 335, ОЗМ: 144

Общо: 685м³

Начална цена: 33232.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1662 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2018