преглед

на търг

3460-3051

Търг 3460-3051 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18523

Дата на публикуване: 02.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 12, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 247, ОЗМ: 106

Общо: 490м³

Начална цена: 23280.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1164 лв.

Първа дата: 22.03.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.03.2018

Документация за провеждане на търг

02.03.2018

Проекто-договор

02.03.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

16.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2018