преглед

на търг

3700-3050

Търг 3700-3050 - ДГС ВИДИН

Обект No. 18718

Дата на публикуване: 01.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, лп

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 88, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 339, ОЗМ: 0

Общо: 523м³

Начална цена: 35090.00 лв.

Стъпка: 1050 лв.

Гаранция: 1755 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2018

Документация за провеждане на търг

01.03.2018

Проекто-договор

01.03.2018

Протокол от проведен търг

20.03.2018

Договор

17.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.03.2018