преглед

на търг

5500-3006

Търг 5500-3006 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1809

Дата на публикуване: 21.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, мжд, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 254, Средна: 167, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 748, ОЗМ: 0

Общо: 1175м³

Начална цена: 51194.00 лв.

Стъпка: 1175 лв.

Гаранция: 2560 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2018

Документация за провеждане на търг

21.02.2018

Проекто-договор

21.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

11.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.02.2018

Допълнителен документ

06.11.2018

Допълнителен документ

30.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2018