преглед

на търг

5500-3005

Търг 5500-3005 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1808

Дата на публикуване: 21.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здб, гбр, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 85, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 531, ОЗМ: 0

Общо: 737м³

Начална цена: 26347.00 лв.

Стъпка: 737 лв.

Гаранция: 1317 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2018

Документация за провеждане на търг

21.02.2018

Проекто-договор

21.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

11.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.02.2018

Допълнителен документ

06.11.2018

Допълнителен документ

02.01.2019

Допълнителен документ

14.01.2019

Допълнителен документ

08.04.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2018