преглед

на търг

5500-3004

Търг 5500-3004 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1807

Дата на публикуване: 21.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, чб, бл, гбр, тп, трп, кгбр, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 233, Средна: 131, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 684, ОЗМ: 0

Общо: 1050м³

Начална цена: 47813.00 лв.

Стъпка: 1050 лв.

Гаранция: 2391 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2018

Документация за провеждане на търг

21.02.2018

Проекто-договор

21.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

11.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.02.2018

Допълнителен документ

31.10.2018

Допълнителен документ

21.11.2018

Допълнителен документ

15.07.2019

Допълнителен документ

15.07.2019

Допълнителен документ

16.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2018