преглед

на търг

3300-2998

Търг 3300-2998 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 181105

Дата на публикуване: 19.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 3649, Средна: 758, Дребна: 87

Дърва (м³): За огрев: 95, ОЗМ: 4

Общо: 4593м³

Начална цена: 251662.00 лв.

Стъпка: 7500 лв.

Гаранция: 12583 лв.

Първа дата: 13.03.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2018

Документация за провеждане на търг

19.02.2018

Проекто-договор

19.02.2018

Протокол от проведен търг

16.03.2018

Договор

05.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2018