преглед

на търг

3460-2963

Търг 3460-2963 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18522

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл

Дървесина (м³): Едра: 66, Средна: 112, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 138, ОЗМ: 0

Общо: 338м³

Начална цена: 11685.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 584 лв.

Първа дата: 27.02.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

28.02.2018

Договор

19.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

12.02.2018

Допълнителен документ

06.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2018