преглед

на търг

3460-2962

Търг 3460-2962 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18521

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 46, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 92, ОЗМ: 0

Общо: 180м³

Начална цена: 6127.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 306 лв.

Първа дата: 27.02.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

28.02.2018

Договор

19.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

12.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2018