преглед

на търг

3460-2961

Търг 3460-2961 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18520

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 62, Средна: 69, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 114, ОЗМ: 0

Общо: 253м³

Начална цена: 8880.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 444 лв.

Първа дата: 27.02.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

28.02.2018

Договор

20.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

12.02.2018

Допълнителен документ

14.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2018