преглед

на търг

3460-2960

Търг 3460-2960 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18519

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здгл, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 317, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 140, ОЗМ: 0

Общо: 562м³

Начална цена: 18684.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 934 лв.

Първа дата: 27.02.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

28.02.2018

Договор

19.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

12.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2018