преглед

на търг

3460-2958

Търг 3460-2958 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 18510

Дата на публикуване: 08.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 4, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 201, ОЗМ: 0

Общо: 206м³

Начална цена: 8589.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 429 лв.

Първа дата: 27.02.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.02.2018

Документация за провеждане на търг

08.02.2018

Проекто-договор

08.02.2018

Протокол от проведен търг

28.02.2018

Договор

19.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.02.2018

Допълнителен документ

12.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.02.2018