преглед

на търг

5940-2957

Търг 5940-2957 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1801-3

Дата на публикуване: 02.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1077, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1077м³

Начална цена: 67851.00 лв.

Стъпка: 2036 лв.

Гаранция: 3393 лв.

Първа дата: 20.02.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.02.2018

Документация за провеждане на търг

02.02.2018

Проекто-договор

02.02.2018

Протокол от проведен търг

20.02.2018

Договор

09.03.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.02.2018