преглед

на търг

2260-2898

Търг 2260-2898 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 18114п

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 389, Средна: 82, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 609, ОЗМ: 640

Общо: 1723м³

Начална цена: 116782.00 лв.

Стъпка: 3503 лв.

Гаранция: 5839 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване