преглед

на търг

2260-2897

Търг 2260-2897 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 18106

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 118, Средна: 531, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 314, ОЗМ: 0

Общо: 998м³

Начална цена: 34704.00 лв.

Стъпка: 1041 лв.

Гаранция: 1735 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване