преглед

на търг

2140-2896

Търг 2140-2896 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 18327

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 874, ОЗМ: 0

Общо: 874м³

Начална цена: 26220.00 лв.

Стъпка: 787 лв.

Гаранция: 1311 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване