преглед

на търг

2140-2895

Търг 2140-2895 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 18324

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, брз, срлп

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 8, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1128, ОЗМ: 0

Общо: 1148м³

Начална цена: 28477.00 лв.

Стъпка: 854 лв.

Гаранция: 1424 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване