преглед

на търг

5641-2893

Търг 5641-2893 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 142, Средна: 0, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 154, ОЗМ: 154

Общо: 473м³

Начална цена: 40791.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 2040 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване