преглед

на търг

5520-2892

Търг 5520-2892 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 136, ОЗМ: 0

Общо: 136м³

Начална цена: 13960.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 698 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване