преглед

на търг

5520-2891

Търг 5520-2891 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1806

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, чб, ела, здб, бл, врб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 66, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 570, ОЗМ: 0

Общо: 661м³

Начална цена: 46365.00 лв.

Стъпка: 1390 лв.

Гаранция: 2318 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване