Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

5520-2890

Търг 5520-2890 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1805

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 65, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 178, ОЗМ: 0

Общо: 285м³

Начална цена: 21945.00 лв.

Стъпка: 650 лв.

Гаранция: 1097 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване