Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

5520-2889

Търг 5520-2889 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 453, Средна: 219, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 605, ОЗМ: 0

Общо: 1281м³

Начална цена: 102574.00 лв.

Стъпка: 3070 лв.

Гаранция: 5129 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване