преглед

на търг

5520-2889

Търг 5520-2889 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 453, Средна: 219, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 605, ОЗМ: 0

Общо: 1281м³

Начална цена: 102574.00 лв.

Стъпка: 3070 лв.

Гаранция: 5129 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване